Konkurs "Otwart drzwi"
10.07.2015.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił w tym roku XII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską pn. „OTWARTE DRZWI”.

Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r.