Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON)
03.02.2009.

Od września 2008 r. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) rozpoczęło realizację projektu "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy". - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wsparcia Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

 Więcej informacji na stronach CKON