Projekt "W aktywności siła" w 2009 roku
06.03.2009.

 

                   "W aktywności siła"                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie uprzejmie informuje, że w związku z realizacją projektu systemowego pn. „W aktywności siła" współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, od 1-31 marca 2009 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników do w/w Projektu.

Projekt jest adresowany do 43 osób, które są lub byli wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprwaności oraz cudzoziemców, którzy nabyli prawo do ochrony uzupełniającej. Wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji społecznych i zawodowych, które są w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie powiatu wyszkowskiego, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i chętne do udziału w projekcie zapraszamy od pon.-pt. do siedziby Centrum w godz. 8oo -16oo ul. I Armii Wojska Polskiego 82A w Wyszkowie pok. Nr 7 lub o kontakt telefoniczny (029) 742-85-22(23) wew. 19.

 Regulamin rekrutacji

 Dokumenty do pobrania