"Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy"
27.03.2009.

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” ma charakter pilotażowy i realizowany jest od stycznia do końca grudnia 2009 roku. Jego celem jest wsparcie oraz przygotowanie osób z niepełnosprawnością ruchową do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Pomagać w tym będzie bardzo dokładna diagnoza potrzeb i możliwości uczestników projektu, a także indywidualny dobór odpowiednich form wsparcia.

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy” realizowany jest w partnerstwie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz trzech organizacji pozarządowych: Caritas Polska, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”.

 Więcej informacji na stronie projektu