"Młodzież w działaniu" 2007-2013
27.03.2009.

Program „Młodzież w działaniu”, zaplanowany na lata 2007–2013, to program Unii Europejskiej dotyczący kształcenia pozaformalnego. Jest skierowany głównie do tych, dla których edukacja pozaformalna to jedyna szansa indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Program kładzie szczególny nacisk na zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości współpracy z partnerami w całej Europie i poza jej granicami. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Pięć Akcji, które mają umożliwić realizację celów Programu:

Akcja 1. – Młodzież dla Europy,

Akcja 2. – Wolontariat Europejski,

Akcja 3. – Młodzież w Świecie,

Akcja 4. – Systemy wsparcia młodzieży,

 Akcja 5. – Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

 Więcej informacji na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji