Prawo jazdy i dostosowanie samochodu z "Pegazem 2003"
03.04.2009.

PFRON dofinansuje koszty związane z uzyskaniem prawa jazdy, a także zakup oprzyrządowania samochodu, w ramach programu „Pegaz 2003”. Z pomocy Funduszu skorzystają też samorządy powiatowe - zatwierdzono „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

 Więcej informacji