Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
28.04.2009.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2009 roku w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Oferty można składać do 11 maja 2009 w Warszawie.

 Więcej informacji