Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie| Kontakt | pomocwyszkow@wp.pl
-
PCPR PCPR
-
 BIP PCPR Wyszków
   arrow  Aktualności archiwalne

-

Projekt systemowy PCPR Wyszków
-
-
-
-
Wyszukiwarka
 
 
bip2.jpg
 


UWAGA!

Aktualna strona PCPR w Wyszkowie znajduje się pod adresem:

www.pcpr-wyszkow.pl

 

 Aktualności archiwalne
Informacja PDF Drukuj Email
08.10.2015.

Poniżej znajdują się archiwalne informacje ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

Aktualne informacje znajdują się na nowej stronie PCPR w Wyszkowie w dziale "Aktualności ". 

 

 


 

 

 
Ankieta ewaluacujna PDF Drukuj Email
16.09.2015.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w związku z ewaluacją "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskimna lata 2008-2015" i opracowaniem "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2016-2025" zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego ankiety ewaluacyjnej:

https://ankieta-pcpr-wyszkow.ankietka.pl/

 

Poniżej znjaduje się plik Word przeznaczony dla osób, które z jakichś powodów nie będą mogły wypełnić ankiety w Internecie. Wypełnioną wersję papierową proszę zeskanować i wysłać na adres: a.platek@eu-consult.pl. W przypadku braku możliwości zeskanowania, wypełnioną ankietę w wersji papierowej proszę dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (ul. I Armii Wojska Polskiego 82A). 

>>> KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WYSZKOWSKIEGO

 

Prosimy o wypełnianie ankiet do 30.09.2015 roku.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 


 

 

 

 
Informacja PUP PDF Drukuj Email
21.08.2015.

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców i osoby bezrobotne do zapoznania się z informacją na temat prowadzonych naborów wniosków w ramach Raegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

 


 

 
UWAGA! PDF Drukuj Email
10.08.2015.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2015 Dyrektora PCPR w Wyszkowie dzień 14 sierpnia 2015 r. jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie dniem wolnym od pracy.

  • Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Powiatowego Cntrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dni wolnych w zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy inny niż niedziela w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

   


 

 

 
Ogłoszenie Starosty Wyszkowskiego PDF Drukuj Email
16.07.2015.

Ogłoszenie Starosty Wyszkowskiego z dnia 07 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim.

 


 

 
Konkurs "Otwart drzwi" PDF Drukuj Email
10.07.2015.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił w tym roku XII edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorską pn. „OTWARTE DRZWI”.

Termin składania prac: do 29 lipca 2015 r.

 


 

 

 

 
Pogodne Lato 2015 PDF Drukuj Email
03.07.2015.

W dniu 03 lipca 2015 r. o godz. 9.00 spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 42 dzieci z terenu powiatu wyszkowskiego wyjechało na obóz wypoczynkowy do miejscowości Lubiatowo, woj. pomorskie w ramach realizacji programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. „Pogodne Lato”.

Organizatorem wypoczynku jest Komenda Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego, ul. Krótka 3A, 09-402 Płock. W programie biorą udział dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat zamieszkałe na terenie 35 powiatów województwa mazowieckiego, w tym powiatu wyszkowskiego. Organizator zabezpiecza m.in. wyjazd i powrót uczestników, a także wyprawki w postaci obuwia i ubiorów sportowych.

Powrót dzieci nastąpi 17 lipca 2015 roku pod siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie.

 

 


 

 

 

 
UWAGA! PDF Drukuj Email
15.06.2015.
as.png 

program finansowany ze środków PFRON

 

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie przypomina, że w Powiecie Wyszkowskim po raz kolejny realizowany jest pilotażowy program PFRON pn. „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępnie do edukacji.

 

W bieżącym roku realizowane są następujące formy wsparcia:

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

2) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

3) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a) Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

b) Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

c) Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości);

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module I:

1) Obszar A – Zadanie 2: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu;

2) Obszar B – Zadanie 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

3) Obszar C – Zadanie 2: znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, Zadanie 3 i 4: stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego, potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

4) Obszar D: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywność zawodowa.

 

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Module II: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

 

Terminy naboru wniosków:

Moduł I: do 30 sierpnia 2015 r.

MODUŁ II: do 10 października 2015 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz formularze wniosków można uzyskać w siedzibie Centrum w pokoju nr 1 (tel. 29 74 285 22 wew. 13) lub ze strony internetowej: www.pcpr-wyszkowski.ehost.pl w zakładce „Program Aktywny samorząd - Formularze i druki do pobrania”  

 

 

 


 

 

 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców z terenu powiatu wyszkowskiego PDF Drukuj Email
09.06.2015.

W ramach realizacji zadania publicznego – zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie Powiat Wyszkowski zlecił Stowarzyszeniu MONAR w Wyszkowie utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) dla mieszkańców powiatu wyszkowskiego. OIK przygotował program, którego założeniem jest wsparcie psychologiczne, socjalne i prawne mieszkańców powiatu wyszkowskiego doświadczających przemocy w rodzinie lub znajdujących się z innych przyczyn w sytuacji kryzysowej. Program ma na celu zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela schronienia osobom i rodzinom z dziećmi znajdującym się w kryzysie, zwłaszcza doznającym przemocy. Dysponuje Hostelem z 6 pokojami (14 miejsc) z aneksem kuchennym i łazienkami. Pobyt w hostelu jest bezpłatny. Ośrodek nie zapewnia jednak środków czystości i wyżywienia. Pobyt z założenia przewidywany jest na okres 3 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach może być przedłużony. Po umieszczeniu w OIK podpisywana jest umowa z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, w której ustalane są zasady pobytu, czas pobytu, forma pomocy danej rodzinie czy osobie. W ośrodku odbywają się także kontakty rodzinne. Jest to miejsce bezpieczne, pracownicy MONARU mogą uczestniczyć w kontaktach. Prowadzona jest kompleksowa pomoc psychologiczna, interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych.

Kontakt do Stowarzyszenia MONAR w Wyszkowie, ul. 3-go Maja 65, 07-200 Wyszków, tel. 29 742 97 97 oraz Hostelu na ul. Komunalnej 10A, tel. 29 742 48 43.

Więcej informacji: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wyszkowie

 


 

 

 
Projekt dla osób niepełnosprawnych PDF Drukuj Email
29.05.2015.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie informuje, że Fundacja TUS realizuje projekt „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON)” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone nr 15) dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

W ramach projektu oferowane są:

  • bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego, psychologa i prawnika
  • pomoc w pisaniu profesjonalnego CV i listu motywacyjnego
  • dostęp do bazy ofert pracy i bezpłatnych kursów, szkoleń
  • bezpłatny dostęp do internetu.

Więcej informacji:

 

 


 

 
Zmiany w module II programu Aktywny samorząd PDF Drukuj Email
26.05.2015.

Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałą nr 3/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. decyzję o modyfikacji treści pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Zmiany dotyczą wniosków składanych w ramach Modułu II.

Zgodnie z nową wytyczną PFRON wnioski w ramach Modułu II będą przyjmowane w trybie ciągłym, nie później jednak niż do dnia 10 października 2015 r.

Ponadto w przypadku refundacji w module II kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących roku szkolnego lub akademickiego wskazanego we wniosku (bieżącego) – umowa dofinansowania może być zawarta z Wnioskodawcą także po zakończeniu tego roku (szkolnego/ akademickiego).

 

 


 

 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 272
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. I Armii Wojska Polskiego 82A | 07-200 Wyszków | tel. 29 7428522
© 2005 - 2014 PCPR Wyszków